top of page

Familierecht

Onze Advocaten geven advies over de specifieke regelingen die van toepassing zijn voor bijzondere contracten.

Het personen- en familierecht omvat, naast echtscheiding en erfenisrecht, alle zaken in de persoonlijke levensloop van mensen. Van de geboorte, partnerschap, huwelijk, ouderschap tot aan het overlijden en nalatenschap. Terwijl het personenrecht zich richt op de mens als individu, handelt het familierecht over de verbintenissen tussen personen. Dit zijn meestal zeer gevoelige zaken die we in alle discretie professioneel begeleiden.

Onze advocaten hebben al meer dan 30 jaar ervaring in familierecht, met onder andere specialisatie in familiaal vermogensrecht waaronder vereffening en verdeling bij echtscheiding, erfenis of onverdeeldheid.

De wetgeving inzake personen- en familierecht is complex en aan constante wijzigingen onderhevig. Als gespecialiseerde advocaat blijven we continu op de hoogte van de meest recente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer zodat we u steeds actueel advies kunnen geven.

Advocaat_Gerd_Adriaensen.png

© Advocatenkantoor Gerd Adriaensen

bottom of page