top of page

Tarieven

 

Bij een eerste bespreking in het advocatenkantoor Gerd Adriaensen zullen de tarieven van de advocaat en berekeningswijze van het ereloon en de kosten van de advocaat aan bod komen. Zo bent u goed ingelicht over de kostprijs van dienstverlening van de advocaat.

Voor de berekening van het ereloon wordt rekening gehouden met volgende criteria:

  • Aard van de zaak

  • Complexiteit van de zaak

  • Ervaring van de advocaat

  • Urgentie van de zaak

 

Naast het ereloon van de advocaat dient nog rekening gehouden te worden met:

  • Expertisekosten

  • Gerechtsdeurwaarderskosten

  • Gerechtskosten

  • Kantoorkosten

 

Vanaf 1 januari 2014 zijn de diensten verleend door een advocaat niet langer vrijgesteld van BTW. Ereloonstaten zullen derhalve vermeerderd worden met 21 % BTW.

Indien u verzekerd bent voor rechtsbijstand (bv. in strafzaken, verkeer,…), kan u steeds vrij uw advocaat kiezen. Het volstaat de naam van uw gekozen advocaat door te geven aan uw makelaar of verzekeringsmaatschappij.

Alle advocaten van advocatenkantoor Gerd Adriaensen zijn ingeschreven aan de balie van Antwerpen, waardoor zij onderworpen zijn aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies.

Voor meer informatie over de tarieven en de prijs van een advocaat:

Informatie erelonen

Tarieven

2017-12-26_1125_002.png

© Advocatenkantoor Gerd Adriaensen

bottom of page