top of page

Verkeersrecht

Het betreft hier onder meer de strafrechtelijke verdediging voor de politierechtbank en de rechtbank van eerste aanleg.

Het betreft; 

  • (On)opzettelijke slagen en verwondingen (met de dood tot gevolg)

  • Alcoholintoxicatie en dronkenschap

  • Andere inbreuken op het verkeersreglement en verkeerswetgeving.

  • Ongevallen met vluchtmisdrijf

  • Snelheidsovertredingen

Onze advocaten hebben een jarenlange expertise in deze materie en staat dan ook garant voor professionele bijstand op grond van de meest actuele kennis van deze materie.

Daarnaast omvat het verkeersrecht alle aspecten die betrekking hebben op een verkeersongeval, waaronder :

  • De begroting van de schadevergoeding voor het slachtoffer van een ongeval – zowel in het kader van een minnelijke regeling als in het kader van de beslechting van een geschil.

  • De beoordeling van de aansprakelijkheid.

  • De recuperatie van schade en de betwisting van aanspraken van een andere partij

  • Houd in uw achterhoofd dat de verzekering die u afsloot waarschijnlijk voorzien heeft in een waarborg rechtsbijstand. Dit houdt in dat de verzekeraar zal instaan voor de kosten en erelonen van onze advocaten.

  • Indien u het slachtoffer bent van een verkeersongeval of zelf een ongeval hebt veroorzaakt, is het van groot belang dat u beroep kan doen op een advocaat die uw belangen maximaal verdedigt.

Advocaat_Gerd_Adriaensen.png

© Advocatenkantoor Gerd Adriaensen

bottom of page